eMAG e най-големият онлайн търговец в Централна и Източна Европа с над 1 100 000 нови клиенти през 2014 г. в България, Румъния и Унгария. От навлизането си на българския пазар през септември 2012 г. еMAG постига 50% пазарен дял при продажбата на електроника, а успехите на марката се дължат на лоялната политика, добрите цени и промоционалните кампании, които еMAG провежда.

Посетете сайта

Подобни магазини за обувки