"Сапир България" е водеща фирма в търговията с домакински уреди и кухненски съдове и прибори. Компанията има специални продуктови линии за запазената марка SAPIR™ и ZEPHYR™. Продуктите с тези марки са добре познати в Европа и са продавани от международни търговски вериги и магазини.

Посетете сайта